سحر سعیدی

۰۶۶۳۳۳۳۵۵۶۸ ۰۶۶۳۳۳۳۵۵*** نمایش
saharesaeedi@gmail.com
فرصت شغلی - 0

درباره شرکت

در زمینه نصب، راه اندازی و فروش انواع دستگاه کارتخوان فروشگاهی و غیر فروشگاهی در سطح استان لرستان فعالیت می کنم.

نمونه کار