درباره شرکت

سلام. تامین کننده انواع خرمای جنوب در استان گلستان و شمال و شمال شرق کشور

فعالیت های شرکت

تامین کننده انواع خرمای جنوب با قابلیت ارسال به سراسر کشور

محصولات

کبکاب، رطب مضافتی، ربی، آلویی، خاصویی، پیارم، مجول

نمونه کار