دکتر اعظم براتی

Barati_azam28@yahoo.com
فرصت شغلی - 0

درباره شرکت

با سلام

دکتر اعظم براتی هستم

منابع انسانی، جذب و استخدام، کانون ارزیابی، مبدع متدآیش، مدرس دانشگاه، مشاوربیماران خاص،کودک،نوجوان، مشاوره فردی، مشاوره آنلاین_حضوری
ادمین bar28@
www.sbm24.com/Drazambarati
عضو سایت پزشکان بدون مرز

فعالیت های انجام شده

منابع انسانی، جذب و استخدام، کانون ارزیابی، مدرس دانشگاه، مبدع متدآیش، مشاور بیماران خاص، کودکان، نوجوانان، مشاوره انفرادی،

نمونه کار