بررسی ۱۰ مقصد صادراتی ایران در هشت ماهه ۱۴۰۲

10 مقصد صادراتی کشور در 8 ماه منتهی به 1402 معرفی شدند. براساس ارزیابی صورت گرفته ارزش صادرات غیر نفتی ایران در مدت زمان مورد بررسی با رشد نزدیک به 27 درصدی به 32 میلیارد و 243 میلیون دلار رسید و بیشترین ارزش صادراتی در این مدت به «چین» اختصاص داشته است.
به گزارش کسب و کار لینک؛ داده های اعلام شده نشان دهنده آن است که در مدت زمان مورد بررسی ارزش صادرات کالا رشد داشته، با این حال همچنان شاهد کاهش حجم کالای صادراتی به کشور بوده‌ایم. براساس آمار گمرک در مدت زمان مورد بررسی صادرات از حیث وزن کمی بیش از 90 میلیون تن بوده که این میزان صادرات از حیث وزن نسبت به سال گذشته 1.6 درصد کاهش را نشان می‌دهد. با این شرایط می‌توان گفت روند سبقت میزان تجارت خارجی کشور به لحاظ وزن نسبت به ارزش تداوم در هشت ماه منتهی به آبان سال گذشته داشته است.

عمده مقاصد صادراتی

براساس داده‌های اعلام شده از سوی گمرک این سوال مطرح می شود که در مدت زمان مورد بررسی کالاهای صادراتی ایران به چه کشورهای صادر شده است؟ ارزیابی های صورت گرفته نشان می دهد در مدت زمان مورد بررسی «چین»، «عراق»، «امارات متحده عربی»، «ترکیه»، «هند»،«پاکستان» ،«افغانستان»، «عمان»، «فدراسیون روسیه» و «اندونزی» بالاترین مشارکت در رشد صادرات کشور را داشته‌اند.

ارزیابی‌ها نشان‌ می‌دهد صادرات به «چین» در حدود 9‌ میلیارد و 2 میلیون دلار بوده که آمار منتشر شده نشان می دهد در مجموع 28.4 درصد از صادرات به این کشور صادر شده است، این کشور دومین مقصد واردات کشور در مدت زمان مورد بررسی محسوب می‌شود. سهم صادرات به «عراق» هم در این مدت 12.9 درصد بوده است؛ مجموع صادرات به این کشور بیش از 6 میلیارد دلار برآورد شده است.

سومین مقصد صادراتی در نیمه نخست سال جاری «امارات متحد عربی» است که سهمی 12.9 درصدی از صادرات را به خود اختصاص داده است، ارزش کالای صادراتی در این مدت در حدود 4 میلیارد و 200 میلیون دلار بوده است. این کشور در میان کشورهای واردکننده به ایران در جایگاه نخست قرار دارد و بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. امارات یکی از پایگاه‌های ترانزیت کالا محسوب می‌شود، شاه‌راهی که می‌تواند ایران را به سایر کشور‌ها متصل کند.

سهم «ترکیه» به عنوان مقصد بعدی صادراتی کشور چند درصد بوده است؟ ارزیابی‌های صورت گرفته نشان دهنده آن است که حدود 9.4 درصدی از ارزش صادرات کشور به ترکیه اختصاص داشته و در بازه زمانی مورد بررسی در مجموع 3 میلیارد دلار کالا به این کشور صادر شده است. ترکیه در جمع واردکنندگان کالا نیز در رده سوم قرار داشته که با این شرایط می‌توان از این کشور به عنوان تنها شریک اروپایی ایران یاد کرد.

اما در جایگاه ششم مقاصد صادراتی ایران «پاکستان» قرار دارد که سهم صادرات ایران به این کشور برابر با یک میلیارد و 300 میلیون دلار بوده است. رقم صادرات به «افغانستان» هم برابر با یک میلیارد و 100 میلیون دلار بوده و ارزش صادرات ایران به عمان هم 900 میلیون دلار برآورد شده است.

در جایگاه هفتم و هشتم مقاصد صادراتی ایران هم «روسیه» و «اندونزی» قرار دارند که با توجه به داده‌های اعلام شده از سوی گمرک ارزش صادرات ایران به روسیه 600 میلیون دلار بوده و رقم صادراتی اندونزی هم به 500 میلیون دلار رسید.

صاااااادرات

ارسال دیدگاه