محصولات پتروشیمی‌در صدر صادرات 9 ماهه کشور

رصد کالای صادراتی در 9 ماهه سال جاری نشان دهنده آن است که محصولات پتروشیمی پیشترین سهم در این سبد صادراتی را به خود اختصاص داده‌اند و «پروپان مایع شده» عمده‌ترین کالای صادراتی کشور در این مدت بوده است.
به گزارش کسب و کار لینک؛ داده‌های اعلام شده از سوی گمرک نشان دهنده آن است که حجم تجارت ایران در 9 ماه سال جاری برابر با 78 میلیارد و 849 میلیون دلار بوده، که رشد ماهانه آن کمترین سطح را در سال جاری داشته است. داده‌های اعلام شده نشان می دهد در این مدت صادرات کالاهای غیرنفتی به لحاظ وزنی تقریبا برابر با 80 میلیون تن بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افتی 13.21 درصدی داشته است.  

براساس آمار اعلام شده در مدت زمان مورد بررسی «پروپان مایع شده»، «متانول»، «بوتان مایع شده»، «پلی اتیلن گرید فیلم»، «قیرنفت»، «سایر اوره حتی به صورت محلول در آب»، «شمش از آهن و فولاد غیر ممزوج»، «گاز طبیعی مایع شده »، «اوره حتی به صورت محلول در آب» و «سایر روغن های سبک و فرآورده ها بجز بنزین» در میان 10 محصول با بیشترین ارزش صادراتی قرار داشته‌اند.

وضعیت صادرات محصولات غیرنفتی   

ارزیابی از روند صادرات کشور در 9 ماه سال جاری نشان دهنده آن است که ارزش صادرات «پروپان مایع شده» در مدت زمان مورد بررسی تقریبا 3 میلیارد دلار بوده است که با این حجم از صادرات این محصول با اختلاف نسبت به سایر محصولات صادراتی عنوان صدرنشینی را از آن خود کرده است.

«متانول» هم در مدت زمان مورد بررسی با ارزش صادراتی یک میلیارد و 800 میلیون دلار در جایگاه دوم محصولات صادراتی قرار گرفته است و جایگاه سوم و با کمی اختلاف «بوتان مایع شده» با ارزش صادراتی یک میلیارد و 790 میلیون دلار قرار دارد.  

اما جایگاه چهارم در میان محصولات صادراتی به چه گروهی اختصاص داشته است؟ براساس ارزیابی گمرک «پلی اتیلن گرید فیلم» با صادرات بیش از یک میلیارد و 300 میلیون دلار در این جایگاه قرار گرفته و جایگاه پنجم هم به «قیرنفت» با ارزش صادراتی یک میلیارد و 280 میلیون دلار اختصاص یافته است.

داده‌های گمرک نشان دهنده آن است که صادرات «سایر اوره حتی به صورت محلول در آب» هم در این مدت نزدیک به یک میلیارد و 200 میلیون دلار بوده و ارزش صادرات «شمش از آهن و فولاد غیر ممزوج» هم در این مدت کمی بیش از یک میلیارد و 140 میلیون دلار ثبت شده است.

اما ارزش صادرات «گاز طبیعی مایع شده» که اغلب در کنار سایر سوخت‌های فسیلی مانند زغال‌سنگ و نفت قرار می گیرد هم در این مدت بیش از یک میلیارد دلار بوده است.

ارزش صادرات «اوره حتی به صورت محلول در آب» در این مدت به نزدیک یک میلیارد دلار رسید، بطوریکه براساس آمار گمرک در مدت زمان مورد بررسی ارزش صادرات آن برابر با 975 میلیون دلار بوده است.      

اما براساس دادهای اعلام شده از سوی گمرک ارزش صادرات «سایر روغن های سبک و فرآورده ها بجز بنزین» هم در مدت زمان مورد بررسی 963 میلیون دلار بوده است.

صادرات غیرنفتی

منبع: اکوایران

ارسال دیدگاه