مانیفست و هر آنچه راجب به آن باید بدانید

به گزارش کسب و کار لینک؛ مانیفست فهرست کل بار یا محموله شامل مشخصات تجاری کالا است. این مشخصات شامل شماره سند حمل، فرستنده، گیرنده،تعداد و نوع بسته ها، شرح و مقدارکالااست. مانیفست در حکم اظهارنامه بارنیز می باشد و بسیاری از کشورها از این سند به عنوان اظهارنامه باراستفاده می شود. هرمحموله تجاری که از طریق مرزهای هوایی، دریایی و زمینی وارد قلمرو گمرکی می شود، باید برای آن ، نسخه ای مانیفست ارائه شود، این سند دلالت برآن دارد که کالا از گمرک خانه دریک کشور بارگیری و حمل شده و در طول راه به آن چیزی اضافه یا از آن کسر نشده ، مگر این امر به موجب مانیفست نشان داده شده باشد.
در مانیفست مشخصات بارنامه های یک وسیله حمل بطور اختصار درج شده و لذا هرردیفی در این فهرست، مربوط به یک بارنامه خاص می باشد. مانیفست یا فهرست کل بارنباید دارای خط خوردگی و اصلاح باشد. به طورکلی مانیفست یا فهرست کل بار، مشخصات کلی کالا ( تعداد بسته ها، تعداد نگله ها و……) را نشان می دهد و تأکید اصلی روی بسته ها است.
در گمرکات اجرایی از روی مانیفست و بارنامه، اطلاعات مندرج درقبض انبار و ترخیصیه را استخراج می نمایند.مانیفست یعنی چه؟

مانیفست همان طور که گفته شد فهرست کاملی از بار و محموله ارسالی می باشد این فهرست شامل فهرست کل بار حمل شده توسط یک وسیله نقلیه است که به آن مانیفست بار می گویند در ادامه این مقاله شما عزیزان با واژه مانیفست و هر آنچه باید راجب به آن بدانید آشنا خواهید شد .

مانیفست شامل چه مشخصاتی است؟

اگر شما تجار عزیز بخواهید با مانیفست و هر آنچه باید راجب به آن بدانید آشنا شوید اول از همه باید بدانید. که مانیفست چیست و دارای چه مشخصاتی است و در کجاها مورد استفاده قرار می گیرد مانیفست یا: همان فهرست کل بار و محوله شامل تمام مشخصات تجاری آن کال می باشد از جمله سند حمل کال،آدرس فرستنده، آدرس گیرنده، تعداد و نوع بسته بندی کال و محموله تجاری، شرح کاملی از کال و مقدار….. . ارسالی و مشخصات است که معمول در مانیفست بار ها و محوله های تجاری باید درج شود برخی مانیفست را مانند اظهار نامه می دانند البته که مشخصات مانیفست با اظهار نامه متفاوت بوده اما به دلیل داشتن مشخصات مانیفست نیز به عنوان اظهارنامه بارشناخته می شود و البته در برخی از کشور هااز آن به عنوان اظهارنامه بار استفاده می کنند.

مانیفست برای چه مورد استفاده قرار می گیرد؟

در مقاله مانیفست و هر آنچه باید راجب به آن بدانید : گفته شد مانیفست را به عنوان اظهارنامه بار می شناسند و هر کالیی که چه به صورت هوایی، چه به صورت دریایی و یا زمینی و ریلی وارد قلمرو گمرکی کشوری شود باید برای آن مانیفست ارائه کند زیرا ارائه این سند معلوم می دارد که این بار از گمرکی در
یک کشور بارگیری و حمل شده و تا مقصدی که رسیده در طول راه بسته از آن کم و یا به آن اضافه نشده اگر این کار انجام شده باشد توضیحات لازمه در مانیفست درج می شود .

مانیفست چگونه باید باشد؟

مانیفست به عنوان یک سند گمرکی شناخته می شود وهمانطور که می دانید در سند های نباید خط خوردگی و اصلحی وجود داشته باشد در مانیفست مشخصات بار یک وسیله حمل به صورت مختصرنوشته شده و دارای ردیف هایی است که هر ردیف مخصوص به یک بارنامه برای یک وسیله حمل می باشد همانطور که در پارگراف های قبلی گفته شد مانیفست مشخصات کلی بار را به شما نشان می هد و تاکید آن بر روی تعداد بسته ها، نوع بسته بندی، وزن بسته ها و حجم آنها می باشد به طوریکه در گمرکهای اجرایی از روی سند مانیفست اطلعات ترخیصیه و قبض انبار را استخراج می کنند .

آیا مانیفست از مدارک مورد نیاز برای ترخیص کال می باشد؟

برای ترخیص کال از گمرک باید اظهار نامه تنظیم کنید در تنظیم اظهارنامه یکسری از مدارک را باید ارائه: نمایید مدارکی که برای تنظیم اظهارنامه احتیاج خواهید داشت به ترتیب به این صورت است قبض انبار،مجوزات مورد نیاز برای ترخیص کال، برگه بازرسی کال، برگه آزمایشگاه کال، کارت بازرگانی، بارنامه،
بیمه نامه، فاکتور خرید و فروش کال، مدارک ترانزیت و ترانشیپ کال، پروفروما و اینویس و می باشد ….. .مانیفست از اجزای اصلی برای تنظیم اظهارنامه نمی باشد ولی لازم است که نخسه ای از آن در دسترس باشد شاید به طور اتفاقی نیاز شد .

هزینه های تجارت و بازرگانی کالا چگونه است؟

تجارت و بازرگانی در عین سادگی و سود آوری بسیار سخت و طاقت فرسا نیز است و نیاز به دوندگی بسیاری دارد همچنین آشنایی با بخشنامه های ارسالی از طرف سازمانها و ارگان های ذی ربط یکی دیگراز مصداق های سخت و طاقت فرسا بودن این کار می باشد که به دلیل به روز رسانی مداوم نیازمند
داشتن تجربه و اطلعات بال در این زمینه می باشد در غیر این صورت زیان و شکست را با خود به همراه خواهد داشت در همین راستا به تاجران عزیزی که قصد تجارت و بازرگانی را دارند توصیه می کنیم که برای ترخیص کال و استفاده از حق العمل کار با فرد یا شرکت بازرگانی مطمئن همکاری کرده تا از
بروزمشکلت احتمالی اعم از عدم ترخیص به موقع و بالطبع هزینه های بیشتر جلوگیری شود .

ارسال دیدگاه