ابلاغ شیوه‌نامه واردات گندم

به گزارش کسب و کار لینک از وزارت جهاد کشاورزی، این شیوه‌نامه با توجه به ضرورت پایش مصارف گندم وارداتی در صنف و صنعت مربوطه و عدم ورود آن به نظام خرید تضمینی گندم داخلی، ضوابط و مقررات مربوط به چگونگی واردات گندم معمولی (کد تعرفه ۱۰۰۱۹۹۲۰) و گندم دروم (کد تعرفه ۱۰۰۱۱۹۰۰) جهت آگاهی و اطلاع‌رسانی به متقاضیان واردات گندم به شرح زیر اعلام شد.

ثبت سفارش توسط واحدهای صنفی و صنعتی دارنده پروانه معتبر و صرفا دارای انبار اختصاصی ثبت شده در سامانه انبارهای وزارت صمت یا شرکت‌های بازرگانی طرف قرارداد رسمی با واحدهای مذکور میسر است.
حجم کلی ثبت سفارش در سقف نیاز واحدهای صنفی و صنعتی انجام خواهد شد و متوسط عملکرد سه سال گذشته واحدهای مربوطه ملاک پذیرش مقدار ثبت سفارش برای آنها است.

ثبت ورود و خروج محموله‌های وارداتی در سامانه انبارهای وزارت صمت الزامی است.

دفتر صنایع غذایی و تبدیلی وزارت جهاد کشاورزی مسوولیت کنترل میزان ثبت سفارش و رعایت سقف وارداتی هر کدام از واحدهای صنفی و صنعتی را بر عهده دارد.
گفتنی است؛ ضوابط مذکور پیرو سیاست‌های مصوب معاون اول رئیس‌جمهور است که در خرداد ماه سال جاری در پنجاه‌ و هشتمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و پیرو نامه دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت ابلاغ شد.

ارسال دیدگاه